Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 243                                                                                                                

Karar Tarihi : 12/12/2019               

 

KONUSU:

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait bulunan İlimiz, Yatağan İlçesi, Akgedik Mahallesi, 166 ada, 17 parsel numaralı, “tarla” vasıflı, 4289,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın 110.000,00 TL’sına, mülkiyeti Cemile SARI adına kayıtlı bulunan İlimiz, Yatağan İlçesi, Akgedik Mahallesi, eski 148 parsel numaralı yeni 166 ada, 19 parsel numaralı taşınmazda (A) harfi ile gösterilen 3900,38 m²’lik “mezarlık” alanının 110.000,00 TL bedel karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre trampa (takas) işleminin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02.12.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.3257 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;