Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 244                       

Karar Tarihi   : 12/12/2019           

 

KONUSU:

           1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Belediye Hizmet Alanı (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı)" lejantında kalan mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Milas İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 1097 ada, 5 parsel numaralı 6.957,07 m² yüz ölçümlü, "Arsa" niteliğindeki taşınmazın kuzey mücavirinde yer alan ve yazı eki İmar Durum Belgesinde yeşil renk ile taralı olarak gösterilen park alanının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27. maddesi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufuna bırakılması hususunun görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.12.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.3316 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;