Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :247                           

Karar Tarihi :09/07/2015              

KONUSU:

6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy, Belde ve İl Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Menteşe Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, paylaşılması hususunun  görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 25/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/1165 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan Köy, Belde ve İl Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların taksimlerinin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde;

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan kapanan Köy, Belde ve İl Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Menteşe Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında paylaşılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.                                                                  

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy, Belde ve İl Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Menteşe Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, paylaşılmasına; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.