Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 247                           

Karar Tarihi : 11/10/2018              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 341 ada 47 parselde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 13.08.2018 tarih ve 7051 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

         09.10.2018 tarihinde saat 14.00’de Dalaman Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.05-E.5174 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.09.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 341 ada 47 parselde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 13.08.2018 tarih ve 7051 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.05-E.5174 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.