Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 247                       

Karar Tarihi : 12/12/2019           

 

KONUSU:

          İlimiz genelinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile ilçe belediye başkanlıklarının görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hizmetlerin aksaklıklara mahal verilmeden daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi, vatandaş talep ve şikayetlerine ilgili belediyesine göre muhtarlar aracılığı ile hızlı bir şekilde yön verilebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı arasında ekli protokol kapsamında Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince görüşülmesi.

 

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.3328 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;