Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 248                                   

Karar Tarihi  : 13/07/2017                       

KONUSU:

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 07.07.2017 tarih 1446 sayılı yazı ile 2017 yılında uygulanan gelir tarifesindeki "Ağaç Sökme Dikme Makinesi Kiralama" ücreti olarak belirlenen KDV dahil 175,00 TL./Saat tarifesinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığına devredilmesi ve "Ula Göleti Deniz Bisikleti Kiralama" ile "Ula Göleti Kano Kiralama" hizmetinin MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri İnş. Tur. Taş. Tic. İşl. İletişim San.ve Tic.A.Ş.ne devredilmesi nedeniyle gelir tarifesinden çıkarılması istenmiş ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 07.07.2017 tarih 3982 sayılı yazısı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarifesinden çıkarılan "Ağaç Sökme Dikme Makinesi Kiralama" tarifesinin gelir tarifesine 175,00 TL/Saat olarak eklenmesi hususunun görüşülmesi.    

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12/07/2017 tarih ve 82848858-869-3513 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;