Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 248                     

Karar Tarihi : 12/12/2019         

 

KONUSU:

         IPA Fonları Çerçevesinde AB tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yaptığı Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesinin III. Aşaması olan LAR III, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanarak eş faydalanıcılar olan İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari kapasitelerini geliştirme ve güçlendirmeye, yerel yönetim sistemimizde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunum Kapasitelerinin Arttırılması ve Demokratik Yönetişim İlkelerinin Benimsenmesi Faaliyetleri Çerçevesinde Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik konularında İtalya ve Slovenya ülkelerine 20-24 Ocak 2020 (19 Ocak Pazar gidiş-25 Ocak Cumartesi dönüş) tarihleri arasında çalışma ziyareti gerçekleştirilecek olup; Seyahat, konaklama ve yeme - içme giderleri LAR III Proje bütçesinden karşılanacak olup, söz konusu çalışma gezisine Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı temsilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Fatoş ARSLAN’ın görevlendirilmesi hususunun İçişleri Bakanlığının 20.06.2005 tarihli ve 2005/62 sayılı Genelgesinin 3. maddesi gereği görüşülmesi.


        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2019 tarihli ve 58798979-903.07.03-E.4330 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;