Geri Tüm Meclis Kararları

C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 249                            

Karar Tarihi : 13/07/2017                

KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Şemasının Güncellenmesi.    

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12/07/2017 tarih ve 13456491-601.04.01-2512 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;