Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 249                           

Karar Tarihi : 11/10/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     d) Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 2889, 2890 ve 2895 parsellere ilişkin hazırlanan “Trafo Alanı (154 kV Muğla Güney Trafo Merkezi Alanı)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

         09.10.2018 tarihinde saat 14.00’de Dalaman Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.5197 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.09.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 2889, 2890 ve 2895 parsellere ilişkin hazırlanan “Trafo Alanı (154 kV Muğla Güney Trafo Merkezi Alanı)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.5197 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.