Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :250                            

Karar Tarihi :09/07/2015              

KONUSU:

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca kapanan Köy ve Belde Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen ½ hisseli taşınmazlardan Kavaklıdere İlçesi Kurucuova Mahallesi 264 ada 1 parsel numaralı 1.339,24 m² yüzölçümlü İki Katlı Çok Amaçlı Köy Konağı nitelikli taşınmazın tamamının Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, Kavaklıdere İlçesi Salkım Mahallesi 541 parsel numaralı 345,00 m² yüzölçümlü Cami ve Avlusu nitelikli taşınmazın tamamının Kavaklıdere Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tescil edilmesi hususunun görüşülmesi      

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2015 tarih ve 47720051-301.01/1243 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan Köy ve Belde Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların taksimlerinin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde;

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca kapanan Köy ve Belde Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen ½ hisseli taşınmazlardan Kavaklıdere İlçesi Kurucuova Mahallesi 264 ada 1 parsel numaralı 1.339,24 m² yüzölçümlü İki Katlı Çok Amaçlı Köy Konağı nitelikli taşınmazın tamamının Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, Kavaklıdere İlçesi Salkım Mahallesi 541 parsel numaralı 345,00 m² yüzölçümlü Cami ve Avlusu nitelikli taşınmazın tamamının Kavaklıdere Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tesciline yönelik  5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca kapanan Köy ve Belde Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen ½ hisseli taşınmazlardan Kavaklıdere İlçesi Kurucuova Mahallesi 264 ada 1 parsel numaralı 1.339,24 m² yüzölçümlü İki Katlı Çok Amaçlı Köy Konağı nitelikli taşınmazın tamamının Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, Kavaklıdere İlçesi Salkım Mahallesi 541 parsel numaralı 345,00 m² yüzölçümlü Cami ve Avlusu nitelikli taşınmazın tamamının Kavaklıdere Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tescil edilmesine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.   

Kararın devamı için tıklayınız.