Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 250                           

Karar Tarihi : 11/10/2018              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     e) İlimiz, Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 785 ada 153, 786 ada 154, 787 ada 155 parselde kayıtlı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.08.2018 tarih ve 7050 sayılı kurul kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

         09.10.2018 tarihinde saat 14.00’de Dalaman Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.05-E.5242 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.09.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 785 ada 153, 786 ada 154, 787 ada 155 parselde kayıtlı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.08.2018 tarih ve 7050 sayılı kurul kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.05-E.5242 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.