Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No      : 250                                     

Karar Tarih : 12/12/2019                         

 

KONUSU:

        Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/09/2014 tarihli ve 157 sayılı Meclis Kararı ile onayı alınan "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği" nde, Daire Başkanlığımızın teşkilat yapısına ve çalışma esaslarına ilişkin düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; bu kapsamda yazı ekinde sunulan "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi.


             Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2019 tarihli ve 64061556-010.03-E.1252 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız

.