Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :25                          

Karar Tarihi  :14/01/2016            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

       t) İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, yapı çatıları ile ilgili plan hükümlerine yönelik Milas Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 270 sayılı        kararının görüşülmesi

  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/12/2015 tarihli raporunda;      

       25/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/12/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-5183 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, yapı çatıları ile ilgili plan hükümlerine yönelik Milas Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 270 sayılı kararının görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10/12/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-5183 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.