Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :25                  

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

Kadro Değişikliği     

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2015 tarih ve 13456491-907.02-2015-10 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Belediyemizde boş bulunan 1 Adet 3 dereceli GİH Sınıfı Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 5 dereceli GİH Sınıfı Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun ihdasına,

            10 Adet 1 dereceli GİH Sınıfı Şube Müdürü kadrosunun iptal edilerek 10 Adet 4 dereceli GİH Sınıfı Şube Müdürü kadrosunun ihdasına,

            10 Adet 1 dereceli GİH Sınıfı Şube Müdürü kadrosunun iptal edilerek 10 Adet 3 dereceli GİH Sınıfı Şube Müdürü kadrosunun ihdasına,

            1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Ebe Kadrosunun iptal edilerek 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Hemşire Kadrosunun ihdasına,

            2 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Sağlık Memuru Kadrosunun iptal edilerek 2 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Hemşire Kadrosunun ihdasına,

2 Adet 9 dereceli SH Sınıfı Sağlık Teknisyeni Kadrosunun iptal edilerek 2 Adet 7 dereceli SH Sınıfı Hemşire Kadrosunun ihdasına,

1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Laborant Kadrosunun iptal edilerek 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Tabip Kadrosunun ihdasına,

1 Adet 9 dereceli SH Sınıfı Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadrosunun iptal edilerek 1 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Tabip Kadrosunun ihdasına,    

2 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Veteriner Sağlık Teknikeri Kadrosunun iptal edilerek 2 Adet 5 dereceli SH Sınıfı Sosyal Çalışmacı Kadrosunun ihdasına,

2 Adet 9 dereceli SH Sınıfı Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadrosunun iptal edilerek 2 Adet 7 dereceli SH Sınıfı Sosyal Çalışmacı Kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11 maddesi uyarınca güncellenmesi gerektiğinden, talep yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

  Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

     Yukarıda iptal ve ihdası istenilen kadroların belirtildiği şekliyle güncellenmesine; Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.