Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 251                             

Karar Tarihi : 13/07/2017                

KONUSU:

          43. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  b) Milas İlçesi, Koru Mahallesi, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında X=4.123.500-4.124.500 ve Y=562.500-563.000 koordinatları arasında yer alan 10 metrelik yaya yolunun 10 metrelik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan NİP-19396,2 PİN nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.07.2017 tarihli raporunda;

        13.07.2017 tarihinde saat 15.41’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4327 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Koru Mahallesi, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında X=4.123.500-4.124.500 ve Y=562.500-563.000 koordinatları arasında yer alan 10 metrelik yaya yolunun 10 metrelik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan NİP-19396,2 PİN nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4327 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız