Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 25                              

Karar Tarihi : 11/01/2018                

KONUSU:

         7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetveli III. Fazla Çalışma Ücreti bölümü (B) fıkrasında Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olarak “Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 487,00 TL’yi geçemez” hükmü gereğince Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 2018 yılı fazla çalışma ücretinin tespiti hususunun görüşülmesi.  

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10/01/2018 tarih ve 58798979-050.01-181 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.