Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 251                           

Karar Tarihi : 11/10/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     f) İlimiz Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkii, 138 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin “Toplu İşyerleri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.10.2018 tarihli raporunda;

         09.10.2018 tarihinde saat 14.00’de Dalaman Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.5299 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.09.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkii, 138 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin “Toplu İşyerleri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.5299 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.