Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 25                         

Karar Tarihi   : 14/02/2019           

 

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


     c) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih ve 265 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan, İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesine (Akçaova II. Etap) ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan toplam dokuz adet itiraz dilekçesi hakkında yapılan değerlendirmelere ilişkin hazırlanan yazı eki teknik raporun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.02.2019 tarihli raporunda;

     05.02.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.117 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.01.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih ve 265 sayılı Meclis Kararıyla onaylanan, İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesine (Akçaova II. Etap) ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan toplam dokuz adet itiraz dilekçesi hakkında yapılan değerlendirmelere ilişkin hazırlanan yazı eki teknik raporun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.117 sayılı yazısında;