Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 252                               

Karar Tarihi  : 13/07/2017                   

KONUSU:

       44.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  1. Seydikemer Belediye Meclisinin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair 04.07.2017 tarih ve 50 sayılı, Yol Yapım Giderleri harcama kalemine ödenek aktarılmasına dair 04.07.2017 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararlarının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2017 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız