Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 252                  

Karar Tarihi  : 12/12/2019     


KONUSU:

28. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

      a) Dalaman Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ödenek aktarılmasına dair 02.12.2019 tarih ve 126 nolu Meclis Kararı’nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

                  Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.12.2019 tarihli raporunda;