Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 253                               

Karar Tarihi   : 13/07/2017                   

KONUSU:

        44. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b. Ulaşım Dairesi Başkanlığı 03.07.2017 tarih 13757 sayılı yazısı ile UKOME Kurulunun 23.06.2017 tarih 2017/4-267 sayılı kararı gereğince Ticari Araçlara reklam verilmesi karşılığında alınacak Reklam Yetki Belgesi ve Reklam İzin Belgesi ücretleri için uygulanacak ek fiyat tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2017 tarihli raporunda;