Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :254                           

Karar Tarihi :09/07/2015              

KONUSU:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere, İhtiyaç duyulan 2 (iki) adet panelvan tipi hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alma hususunun görüşülmesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 30/06/2015 tarih ve 64061556-301.01-2015-755 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 2 (iki) adet panelvan tipi hizmet aracına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan hizmet araçlarını, Devlet Malzeme Ofisi'nden satın almak için konunun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülüp karara bağlanmak üzere yazımızın Meclis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere, İhtiyaç duyulan 2 (iki) adet panelvan tipi hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.