Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 254                      

Karar Tarihi   : 11/10/2018         

KONUSU:

            İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, Küçük Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının tatbiki amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2018 tarihli ve 36521862-105.04-E.5668 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.