Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 255                      

Karar Tarihi   : 11/10/2018          

 

KONUSU:

            İlimiz Menteşe İlçesi sınırlarında Bölge Müzesi yapılması maksadıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması için Büyükşehir Belediye Meclisimizce alınan 11.08.2016 tarih ve 349 sayılı kararın iptali talebiyle açılan Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2018/861 Esas sayılı dosyasına istinaden 13.09.2018 tarihli kararla dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun Kararların sonuçları başlıklı 28. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca satın alınan taşınmazların somut hale getirilerek; (İl, İlçe, Mahalle, Ada, Parsel bilgileri belirtilerek) İlimiz, Menteşe İlçesi sınırları dahilinde Bölge Müzesi yapılması amacıyla ihtiyaca uygun lokasyonda bulunan Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1132 ada 6 parsel numaralı 2.000,54 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın 2.400.648,00 TL, 1132 ada 7 parsel numaralı 2.003,06 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın 2.403.672,00 TL, 1132 ada 8 parsel numaralı 2.145,47 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın 2.252.743,50 TL ve 1132 ada 9 parsel numaralı 2.001,12 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın 2.101.176,00 TL olmak üzere toplamda 9.158.239,50 TL bedel üzerinden satın alınması hususunun 5393 sayılı Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03/10/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3286 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 


Kararın devamı için tıklayınız.