Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 256                             

Karar Tarihi  : 10/08/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       a.İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının N20b-02c-2d imar paftasında bulunan, 899 ve 2848 parseller arasında yolun kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.07.2017 tarihli raporunda;

        28.07.2017 tarihinde saat 14.30’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29.06.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-4030 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının N20b-02c-2d imar paftasında bulunan, 899 ve 2848 parseller arasında yolun kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29.06.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-4030 sayılı yazısında;