Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 256                  

Karar Tarihi   : 11/10/2018     

KONUSU:

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) fıkrası gereğince görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05/10/2018 tarihli ve 58798979-010.03-E.3797 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.