Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 257                              

Karar Tarihi   : 11/10/2018                 

 

KONUSU:

            Esas sermayesi 50.000 TL olan Beltes Tarım Orman Ürünleri ve Petrol Ticaret Anonim Şirketinin 1.000 payının 975 payı Muğla Büyükşehir Belediyesine aittir. Diğer ortaklara ait olan 25 paya karşılık gelen %2,5 oranındaki hissenin her birinin nominal değeri olan 50 TL üzerinden satın alınarak, Muğla Büyükşehir Belediyesinin Beltes Tarım Orman Ürünleri ve Petrol Ticaret Anonim Şirketindeki hisse oranının %100'e çıkarılmasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (i) bendi gereğince görüşülmesi.  


           Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 10/10/2018 tarihli ve 79556812-105.04-E.5109 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; Kararın devamı için tıklayınız.