Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :259                

Karar Tarihi :09/07/2015    

KONUSU:

DSİ tarafından tasdik edilen; 21. Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rüsubat istikşaf raporu ve proje Yapımı  1’inci kısım işi kapsamında , Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Değirmendere deresi (KM:0+000,00-KM:1+000,00) – (KM:1+000,00-KM:2+065,00) ile  Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Akarca deresi (KM:0+000,00-KM:1+080,00) - (KM:1+080,00-KM:2+160,00) - (KM:2+160,00-KM:3+200,00) - (KM:3+200,00-KM:4+280,00) - (KM:4+280,00-KM:5+277,00)  başlangıç ve bitiş KM’leri verilen DSİ tarafından tasdik edilen proje  güzergahında, proje kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırması için  2010/5 sayılı Başbakanlık genelgesi,3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10.ncu maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/r  maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/07/2015 tarih ve 99506623-301.01/1258 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlgi: DSİ 213.Şube Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih 338973 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile ilimiz, Ula ilçesi,DSİ 21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rüsubat istikşaf raporu ve proje Yapımı  1.nci kısım işi kapsamında , Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Değirmendere deresi (KM:0+000,00-KM:1+000,00) – (KM:1+000,00-KM:2+065,00) ile  Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Akarca deresi (KM:0+000,00-KM:1+080,00) - (KM:1+080,00-KM:2+160,00) - (KM:2+160,00-KM:3+200,00) - (KM:3+200,00-KM:4+280,00) - (KM:4+280,00-KM:5+277,00)  başlangıç ve bitiş KM’leri verilen DSİ tarafından tasdik edilen proje  güzergahında, proje kapsamında kalan taşınmazların “Akarsu ve Dere Yatakları Islahı Konulu” 2010/5 sayılı Başbakanlık genelgesinin 9.ncu maddesi kapsamında kamulaştırmalarının yapılarak yer teslimlerinin yapılması istenmektedir.

DSİ tarafından tasdik edilen; 21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rüsubat istikşaf raporu ve proje Yapımı  1.nci kısım işi kapsamında , Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Değirmendere deresi (KM:0+000,00-KM:1+000,00) – (KM:1+000,00-KM:2+065,00) ile  Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Akarca deresi (KM:0+000,00-KM:1+080,00) - (KM:1+080,00-KM:2+160,00) - (KM:2+160,00-KM:3+200,00) - (KM:3+200,00-KM:4+280,00) - (KM:4+280,00-KM:5+277,00)  başlangıç ve bitiş KM’leri verilen DSİ tarafından tasdik edilen proje  güzergahında, proje kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırması için  2010/5 sayılı Başbakanlık genelgesi,3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10.ncu maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 / r  maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması ile ilgili karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

DSİ tarafından tasdik edilen; 21. Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rüsubat istikşaf raporu ve proje Yapımı  1’inci kısım işi kapsamında , Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Değirmendere deresi (KM:0+000,00-KM:1+000,00) – (KM:1+000,00-KM:2+065,00) ile  Muğla- Ula- Merkez- Akarca Deresi ve Yankolları - Akarca deresi (KM:0+000,00-KM:1+080,00) - (KM:1+080,00-KM:2+160,00) - (KM:2+160,00-KM:3+200,00) - (KM:3+200,00-KM:4+280,00) - (KM:4+280,00-KM:5+277,00)  başlangıç ve bitiş KM’leri verilen DSİ tarafından tasdik edilen proje  güzergahında, proje kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırması için  2010/5 sayılı Başbakanlık genelgesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10’ncu maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/r  maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.