Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 259                             

Karar Tarihi  : 10/08/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevkii, 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 numaralı parsellere yönelik Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)  amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.07.2017 tarihli raporunda;

        28.07.2017 tarihinde saat 14.30’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4261 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevkii, 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 numaralı parsellere yönelik Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)  amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4261 sayılı yazısında;