Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 259                           

Karar Tarihi   : 11/10/2018              

 

KONUSU:


   16. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

     a) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 11.10.2018 tarih E.1125 sayılı yazısı ile 2018 yılı gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre görüşülmesi.

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.10.2018 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.