Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 259                  

Karar Tarihi : 12/12/2019     


KONUSU:

28- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

      g) Ortaca Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 37. maddesi gereğince ödenek aktarılmasına dair 02.12.2019 tarih ve 97, 98 nolu Meclis Kararları’nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

                    Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.12.2019 tarihli raporunda;