Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 26                             

Karar Tarihi   : 12/01/2017                

KONUSU:

  İlimiz, Milas İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 135 ada 33 ve 36 parseller, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, 1173, 1174, 2246, 2255, 2274, 2278, 2928, 2929, 1136, 3154, 3155, 2616, 2468 ve 2631 parseller, Ula İlçesi, Akyaka Mahallesi, 2684, 3547, 2187, 3548, 2015, 3379, 2378, 2282, 1393, 2373, 3814, 2264, 2908, 3863 ve 3296 parseller, Fethiye İlçesi, Patlangıç Mahallesi, 2659 ada 1 parsel, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 1/3 pafta 13, 406, 487, 488, 489, 495, 526, 527, 652, 653, 699, 700, 701, 702, 703, 717, 790, 881 ve 883 parseller, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 79 ada 122, 298 ve 299 parseller Menteşe İlçesi, Yaraş Mahallesi, 105 ada 1 parsel, 106 ada 1, 2 ve 4 parseller, Düğerek Mahallesi, 263 parsel, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 1132 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve 1133 ada 1 parsel, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 1583, 871, 873, 874, 875, 1253, 1254, 876,  878, 879, 900, 773, 769, 770, 771, 1104, 1103, 1102, 1101, 1226, 1227,  1228, 1400, 1666, 1098, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 748, 749, 750, 751, 752, 742, 741, 1220, 1221, 1222, 753, 754, 755, 756, 757, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 1399, 1350, 1351, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1066, 860, 1401, 1402, 1361, 1362, 1363, 1444, 1448, 1586, 1584, 1514, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 773, 1101, 1227, 2190, 1511, 1510, 1250, 1232, 2192, 1231, 762, 1327, 1393, 1392, 1662, 1663, 1664, 1665, 1667, 1666, 1661, 1660, 1659, 1587, 914, 1136, 1137, 2012, 2013, 2014, 1644, 915, 919, 887, 888, 889, 287, 2010, 2202, 2203, 1191, 898, 1671, 288, 1901, 1902, 1903, 1898, 381, 382, 383, 267, 266, 265, 1850, 275, 1669, 273, 274, 1670, 278,  1190, 1841, 1674, 1031, 1196, 1242, 1032, 921, 1461, 1505, 1462, 1463, 1464, 1828, 396, 397, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 2093, 2094, 2095 parseller,  170 ada 1 ve 2 parseller, 156 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 157 ada 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 parseller, 158 ada 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. 

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/01/2017 tarih ve 87026510-310.05.01-223  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.