Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 26                                  

Karar Tarihi : 11/01/2018                    

KONUSU:


        21-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi 15. fıkrası hükmü gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2018 yılı gider bütçesinden; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığının ekteki ödenek aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2018 tarihli raporunda;Ek için tıklayınız.