Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 261                     

Karar Tarihi   : 08/11/2018         

 

KONUSU:

Gündem

        02/11/2018 tarihinde duyurulan 29 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;

Kararın devamı için tıklayınız.