Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 261                        

Karar Tarihi  : 12/12/2019         


KONUSU:

               Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

                

               Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı Aralık ayı toplantısına katılamayan;

              Şefika KARAŞAHİN EKİN, Haluk LAÇİN, Sabri Oğuz BOLELLİ, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, Yakup OTGÖZ, Alper ÇALIKOĞLU ve Mustafa TOKSÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.