Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :262                          

Karar Tarihi :09/07/2015             

KONUSU:

Muğla İli Menteşe İlçesi sınırları içinde bulunan Atatürk Bulvarı (4295,00 m) ve Zübeyde Hanım Caddesi (1020,00 m) güzergâhının mücaviri olan, ekli Haritada kırmızı boyalı renk ile gösterilen park (yeşil) alanlarının, 5216 sayılı Büyükşehir  Belediye Kanunun 27’nci maddesi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufuna bırakılması hususunun görüşülmesi

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 99506623-301.01/1323 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

        Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2015 tarih 64 sayılı kararı ili Muğla Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesisler büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında paylaşıma konu edilmiştir.

        Büyükşehir Belediye Meclis Kararına göre yapılan dağılım sonucunda; Menteşe İlçesi sınırları içerisinde bulunan Atatürk Bulvarı (4295,00 m) ve Zübeyde Hanım Caddesi (1020,00 m), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufuna, 10.000,00 m2 den küçük olan parklar İlçe Belediyelerinin hüküm ve tasarrufuna bırakılmıştır.

        Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; ekli haritada kırmızı renk ile gösterilen park alanlarının, zeminde bir bütün halinde yeşil bantla birlikte yürüyüş ve bisiklet yolu olarak kullanıldığı, Atatürk Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, mücavirinde bulunan park alanlarının Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda bulunması bütünsel bir değerlendirme ve hizmetin aksamasına sebep olabileceği tespit edilmiştir.

        Konu ile ilgili olarak, Menteşe Belediye Meclisinin 07/07/2015 tarih 116 sayılı kararı kapsamında, Menteşe Belediye Başkanlığının 08/07/2015 tarih 5095 Sayılı yazısı ile Atatürk Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesinin mücavirinde bulunan park alanlarının Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufuna bırakılması talep edilmiştir.

        Bu nedenle, ileride koordinasyondan kaynaklanacak olumsuz durumların önüne geçmek için Atatürk Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi güzergâhının mücaviri olan, ekli Haritada kırmızı boyalı renk ile gösterilen park (yeşil alan) alanlarının Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufuna bırakılması Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Muğla İli Menteşe İlçesi sınırları içinde bulunan Atatürk Bulvarı (4295,00 m) ve Zübeyde Hanım Caddesi (1020,00 m) güzergâhının mücaviri olan, ekli Haritada kırmızı boyalı renk ile gösterilen park (yeşil) alanlarının, 5216 sayılı Büyükşehir  Belediye Kanunun 27. nci maddesi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufuna bırakılmasına yönelik kararın alınması için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

         Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

         Muğla İli Menteşe İlçesi sınırları içinde bulunan Atatürk Bulvarı (4295,00 m) ve Zübeyde Hanım Caddesi (1020,00 m) güzergâhının mücaviri olan, ekli Haritada kırmızı boyalı renk ile gösterilen park (yeşil) alanlarının, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufuna bırakılmasına 5216 sayılı Büyükşehir  Belediye Kanunun 27’nci maddesi hükmü uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

Ek için tıklayınız.