Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 262                        

Karar Tarihi  : 12/12/2019         


KONUSU:

               Gün Tespiti

 

        Gelecek ay meclis toplantısının 9 Ocak 2020, Perşembe günü, saat: 14:00’da yapılmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Hürol ÖNDER, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mustafa ŞAHBAZ, Emre KARAÖZ ve Mustafa KARACAN’ın Ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU  İLE KARAR VERİLDİ.