Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 263                             

Karar Tarihi  : 10/08/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       g) İlimiz, Yatağan İlçesi, Kavak Mahallesi, İnaderesi Mevkii, tapuda N20-A-15-D pafta, 175 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 11.897,378 m2 alanı  üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.07.2017 tarihli raporunda;

    28.07.2017 tarihinde saat 14.30’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-4321 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Kavak Mahallesi, İnaderesi Mevkii, tapuda N20-A-15-D pafta, 175 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 11.897,378 m2 alanı  üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-4321 sayılı yazısında;