Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 264                             

Karar Tarihi   : 10/08/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       h) İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.07.2017 tarihli raporunda;

        28.07.2017 tarihinde saat 14.30’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan  Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.01.03-4322 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.01.03-4322 sayılı yazısında;