Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :265                            

Karar Tarihi :09/07/2015              

KONUSU:

Ulaşım Daire Başkanlığınca, Şube Müdürlüklerine ortak kullanım amacıyla ihtiyaç duyulan 1 adet Kapalı Kasa Kamyonetin satın alınması hususunun görüşülmesi

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/07/2015 tarih ve 27573494.801.99/5803 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Ulaşım Daire Başkanlığınca, Şube Müdürlüklerine ortak kullanım amacıyla 1 adet Kapalı Kasa Kamyonet aracına ihtiyaç duyulmaktadır.

            Söz konusu aracın satın alınabilmesi için, yazımızın Meclise havalesini;

            Arz ederim.  Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Ulaşım Daire Başkanlığınca, Şube Müdürlüklerine ortak kullanım amacıyla ihtiyaç duyulan 1 adet Kapalı Kasa Kamyonetin satın alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.