Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 265                             

Karar Tarihi  : 10/08/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         ı) İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 207 ve 208 nolu parseli içerisine alan toplam 55.22,96 m2 büyüklüğündeki alana 3,45 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.07.2017 tarihli raporunda;

        28.07.2017 tarihinde saat 14:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.01.03-4323 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.07.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 207 ve 208 nolu parseli içerisine alan toplam 55.22,96 m2 büyüklüğündeki alana 3,45 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2017 tarih ve 53618066-310.01.03-4323 sayılı yazısında;