Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :266                                                             

Karar Tarihi    :09/06/2016                                                 

KONUSU:

                İlimiz Fethiye İlçesinde bulunan Büyükşehir Meclisimizin 12.05.2016 tarih ve 187 sayılı kararı ve 22.03.2016 tarih 2016/3-66 sayılı UKOME Kararı ile tespite konu; Merkez Belediye Caddesi, Hükümet Caddesi, Ali Gaffar Okan Caddesi, 96 Sokak, 97 Sokak, Sadi Pekin Caddesi üzerinde bulunan 259 (İki Yüz Elli Dokuz) araçlık yol üzeri araç park yerlerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/f ve 26. Maddesi hükmü ile yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli ile 10  (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş 'e işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi teklifi   

            Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2016 tarihli ve 21365915-756.01-5206 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.