Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :266                          

Karar Tarihi :09/07/2015             

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri

Kamil CEYLAN, Yakup OTGÖZ, Mehmet DEMİR, Muhammet Ali ACAR, Hasan Haşmet IŞIK, Muhammet TOKAT, Hasan KARAÇELİK, Behçet SAATÇİ, Mehmet Yılmaz CESUR, Atabey AKGÜN, Mehmet Murat YAZAR, Can CANBEY, Salih GÜZEL, Gültekin AKÇA, Hakkı Şevket BAYINDIR ve Dursun GÖKTEPE’nin mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.