Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 266                           

Karar Tarihi  : 08/11/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     d) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.06.2018 tarih ve 6855 sayılı kararı ile uygun bulunan Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.11.2018 tarihli raporunda;

       06/11/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.10.2018 tarih ve 36521862-115.01.05-E.5937 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.10.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.06.2018 tarih ve 6855 sayılı kararı ile uygun bulunan Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.10.2018 tarih ve 36521862-115.01.05-E.5937 sayılı yazısında;