Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :267                          

Karar Tarihi :09/07/2015              

KONUSU:

Gün Tespiti

Bir dahaki meclis toplantısının 13 Ağustos 2015 Perşembe saat: 14:00’de yapılmasına    OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.       Dr. Osman GÜRÜN                 Umut Barış BAYKARA                        Önder BATMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı                  Katip Üye                                          Katip Üye