Geri Tüm Meclis Kararları

                 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 268                            

Karar Tarihi : 08/11/2018                

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

     a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

                   Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.10.2018 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.