Geri Tüm Meclis Kararları


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 269                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

            Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.10.2018 tarihli ve E.1987286 sayılı tahsis talep yazılarına istinaden; mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz Menteşe ilçesi, Bayır Mahallesi, 2361 parsel numaralı 215,00 m² yüz ölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazda bulunan binanın 1. katında yer alan 15/12 nolu 53,00 m² yüz ölçümlü bölümün 2018-2019 yılı Eğitim Öğretim yılında Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01/11/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3494 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.