Geri Tüm Meclis Kararları


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 270                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

            Yatağan Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 22.10.2018 tarihli ve E.19840998 sayılı tahsis talep yazılarına istinaden; mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan, İlimiz Yatağan İlçesi, Bozüyük Mahallesi, 1197 parsel numaralı 3.314,16 m² yüz ölçümlü “Avlulu İki Kargir Ev ve İki Mağaza” nitelikli taşınmaz (Cemil TOKSÖZ Konağı) içerisinde bulunan ve ekli krokide “A” ile gösterilen 63,81 m² yüz ölçümlü binanın 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Yatağan Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak Takı Tasarım Kurslarında kullanılması koşulu ile 1 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01/11/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3493 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

Ek için tıklayınız.