Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :27                          

Karar Tarihi  :14/01/2016            

KONUSU:

İlimiz, Seydikemer İlçesi, Yaka Mahallesi, 337 ada, 80 parsel üzerindeki taşınmazın mezarlık olarak kullanılan kısmı ile ilgili olarak 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6/1. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7/s maddesine istinaden Seydikemer Kaymakamlığı - Toplum Sağlığı Merkezinin 02/09/2015 tarih 09 nolu Hıfzıssıhha Meclis Kararına ekli krokisinde  gösterildiği gibi “A” harfi ile gösterilen 1454.54 m²’lik kısmının  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine istinaden Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın tarihli ve 99506623-301.01/2847 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek 1 için tıklayınız.

Ek 2 için tıklayınız.