Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :27                             

Karar Tarihi :15/04/2014              


KONUSU

MEVSİMLİK İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI                                                                                                                      

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 11/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 24. maddesinde, çalıştırılacak geçici işçilerin memur norm kadro standardı toplamının %20’sini geçmemesi kaydıyla, adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizde 1969 memur kadrosu bulunmakta olup, bunun %20’si 394 (5 Ay 29 Gün=5,966) =2.350,60 Adam/ Aya karşılık gelmektedir.

2014 Yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2 350,60 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.